,,Młodzi na rynku pracy”

Dnia 27.09.2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu ,,Młodzi na rynku pracy”, którą Lubelski Klub Biznesu objął swoim patronatem. Konferencja miała na celu podsumowanie 2-letniego projektu badawczego, realizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, wspólnie z partnerami ze Słowacji, Włoch, Malty w ramach programu Erasmus+.

Projekt miał na celu poszukiwanie metod i narzędzi, które są najbardziej potrzebne młodym ludziom stawiającym swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Badania były prowadzone z dwóch perspektyw – zarówno wśród młodzieży, studentów,jak i pracodawców. Rezultatem prowadzonych badań jest lista kompetencji, których pracodawcy oczekują najbardziej od młodych kandydatów ubiegających się o swoją pierwszą pracę. Są to przede wszystkim umiejętności praktyczne i kompetencje miękkie m.in. praca w zespole, komunikatywność, kreatywność, rozwiązywanie konfliktów oraz przedsiębiorczość.

Konferencja była podzielona na cztery główne panele dyskusyjne. Pierwszym z nich była dyskusja na temat ,,Główne przyczyny bezrobocia wśród młodzieży Unii Europejskiej”, a kolejnymi ,Młodzi aktywni”, ,,Jak efektywnie przygotować młodego człowieka do wejścia na rynek pracy?”, ,,Kompetentny młody pracownik”. W każdym z nich, głos zabierali prelegenci z różnych środowisk aktywizujących młodych – zarówno praktycy, przedstawiciele biznesu, zagraniczni partnerzy projektu, jak również wolontariusze Fundacji Nowy Staw oraz przedstawiciele biur karier lubelskich uczelni.

Grupą docelową odbiorców konferencji ,,Młodzi na rynku pracy” byli wszyscy zainteresowani tematem wspomagania młodych ludzi na rynku pracy – przedstawiciele uczelni wyższych, studenci polscy i zagraniczni.

Konferencja była bardzo ciekawa, myślę że zwraca uwagę na pewne aspekty w edukacji szkolnej w Polsce, które wymagają zmian i ulepszenia w przyszłości oraz pokazała młodym ludziom jakie cechy czy umiejętności będą pożądane przez przyszłych pracodawców – powiedziała Daria Kiraga z Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UMCS

Główne wnioski wynikające z rezultatów badań i dyskusji przeprowadzonych w ramach omawiania projektu ,,Młodzi na rynku pracy” skupiły się wokół problematyki aktywizacji uczniów, studentów jeszcze w trakcie nauki – podczas pierwszych praktyk zawodowych, staży, czy wolontariatów. Ważnym narzędziem do wzmacniania szans młodych na rynku pracy jest rozwijanie umiejętności miękkich, interpersonalnych i posługiwania się językami obcymi. Podkreślone zostało znaczenie samodzielnego poszukiwania przez młodzież dodatkowych aktywności wśród organizacji pozarządowych, kół studenckich i grup zainteresowań. W ten sposób kształtują się kompetencje społeczne i obywatelskie, które pozwolą efektywnie przygotować młodych absolwentów do udanego debiutu na rynku pracy.

altaltaltaltaltalt 

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ