Ryckie spotkanie i szkolenie prawnicze Lubelskiego Klubu Biznesu

Spotkanie skupiło klubowiczów LKB z Ryk i Dęblina tworzących lokalną grupę przedsiębiorców z różnorodnych branż i aktywnie włączających się w działalność klubu. Oprócz walorów networkingowych i integracyjnych, spotkanie zorganizowane w dniu 21.09.2016 r., w położonym blisko leśnego zacisza „Modrzewiowym Zdroju”, wzbudziło zainteresowanie częścią szkoleniową, poprowadzoną przez mec. Anetę Bernat z Kancelarii Radcy Prawnego Aneta Bernat.

Tematyką szkolenia zatytułowanego "Wierzytelności – moje prawa – zmniejszanie kosztów windykacji należności głównej oraz możliwości dochodzenia roszczeń ubocznych" było odzyskiwanie wierzytelności jako zagadnienia szczególnie kłopotliwego dla działalności przedsiębiorców. Mec. Aneta Bernat przybliżyła prawne metody działania z wykorzystaniem elektronicznego postępowania upominawczego, będącego pomocnym narzędziem do odzyskiwania wierzytelności. Pretekstem do przyjrzenia się temu zagadnieniu było wprowadzenie nowych kategorii odsetek w zakresie jednej z ostatnich nowelizacji (odsetki ustawowe, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych). Podczas szkolenia jego uczestnicy mieli okazję poznać następującymi kwestiami prawnymi, jakże aktualnymi w dobie dzisiejszych zatorów płatniczych:

1. Należności uboczne i zasady ich dochodzenia - czy tylko z roszczeniem głównym?

 • nowelizacja przepisów w zakresie odsetek obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.
  – nowe możliwości i problemy 
 • rekompensata w wysokości 40 euro – forma odszkodowania za brak  płatności w terminie wymagalności roszczenia.

2. Zmiany od 8 września 2016r. –  usprawnienia w dochodzeniu wierzytelności:

 • wzrost znaczenia adresu do doręczeń wskazanego w CEIDG, w kontekście dochodzenia wierzytelności;
 • zmniejszenie kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym;
 • komornicze wyjawienie majątku;

3. Rola elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) w usprawnieniu dochodzenia  wierzytelności:

 • omówienie możliwości dochodzenia wierzytelności w EPU;
 • możliwości zmniejszenia kosztów procesu mniejsze o 3/4;
 • szybkość postępowania – możliwość uzyskanie nakazu zapłaty w terminie ok. 2 tygodni
 • wpływ nowelizacji wchodzących w życie 01 stycznia 2016r. oraz 8 września 2016 r. na EPU.

Szkolenie zakończyło się wymianą doświadczeń i cennych, praktycznych spostrzeżeń dotyczących przedstawianych zagadnień. Omówione zostały także bieżące kwestie dotyczące zbliżających się wyborów lidera klubowiczów w grupie przedsiębiorców z Ryk i Dęblina oraz poszukiwania płaszczyzn wzajemnej współpracy przy dużej różnorodności branż charakteryzujących tą grupę. Dodatkową okazją do nowych kontaktów networkigowych była wizyta przedstawicieli firmy „P. U. H. CEWAR Więch&Więch” z Lublina. Wspólny grill w leśnym otoczeniu „Modrzewiowego Zdroju”, dzięki gościnności Cezarego Rułki z firmy „Drewnolit” i obsługi cateringu przez firmę „Adrian Krawczyk” z Michowa był smacznym zakończeniem spotkania klubowiczów LKB.

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ