Dołącz do nas i miej realny wpływ na rozwój lubelskiego biznesu!

Członkiem Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu może być zarówno osoba prawna jak i fizyczna. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Kandydat na członka Klubu składa przedstawicielowi LKB deklarację członkowską, w której zobowiązuje się do przekazania na rzecz Stowarzyszenia LKB opłaty członkowskiej w wysokości odpowiadającej zatrudnianej przez niego ilości pracowników.

O przyjęciu/odrzuceniu kandydata decyduje Senat Stowarzyszenia.

Opłacenie składki członkowskiej jest jednoznaczne z nabyciem członkostwa w Klubie.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członek wspierający jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Wysokość rocznych składek członkowskich uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych:

  • do 10 pracowników – 1800zł/rok
  • 11-50 pracowników – 2000zł/rok
  • powyżej 50 pracowników – 2400zł/rok

Wyjątek stanowią start-upy i młode firmy (do 5 lat prowadzenia działalności), dla których składka członkowska wynosi 1000zł/rok.