Senat – LKB

CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w LKB

W swoich działaniach Lubelski Klub Biznesu uwzględnia zasady CSR, m.in. poprzez: 
  • bazujemy na wartościach, własnym doświadczeniu oraz tradycji;
  • budujemy i wzmacniamy świadomość znaczenia przedsiębiorcy w społeczeństwie;
  • kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy;
  • wyznaczamy wysokie standardy etyczne wśród swoich członków;
  • prowadzimy gościnnie zajęcia w szkołach podstawowych, średnich oraz na uczelniach wyższych gdzie opowiadamy o przedsiębiorczości, biznesie i znaczeniu roli przedsiębiorcy;
  • wspieramy Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej;
  • uczestniczymy w działaniach charytatywnych, m.in. Lubelskiej Akcji Charytatywnej.
Lubelska Akcja Charytatywna 2019
Lubelska Akcja Charytatywna 2019
Lubelska Akcja Charytatywna 2019
Lubelska Akcja Charytatywna 2019
Corocznie na spotkaniu wigilijnym wspieramy Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej - na zdjęciu z Panią Prezes jest Dyrektor tego ośrodka Pan Marian Podsiadły
Wizyta LKB w przedszkolu razem z Ambasadorem Angoli w Polsce