CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w LKB

W swoich działaniach Lubelski Klub Biznesu uwzględnia zasady CSR, m.in. poprzez: 
  • bazujemy na wartościach, własnym doświadczeniu oraz tradycji;
  • budujemy i wzmacniamy świadomość znaczenia przedsiębiorcy w społeczeństwie;
  • kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy;
  • wyznaczamy wysokie standardy etyczne wśród swoich członków;
  • prowadzimy gościnnie zajęcia w szkołach podstawowych, średnich oraz na uczelniach wyższych gdzie opowiadamy o przedsiębiorczości, biznesie i znaczeniu roli przedsiębiorcy;
  • szkolimy oraz wspieramy młode osoby wkraczające na rynek pracy i biznesu,
  • propagujemy działania w trosce o dobro środowiska,
  • wspieramy Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej;
  • uczestniczymy w działaniach charytatywnych, m.in. Lubelskiej Akcji Charytatywnej; 
  • jesteśmy sygatariuszami Programu “Razem z Ukrainą” od 2015 roku. 
Razem z Ukrainą 2015
Dzień Kobiet ,,Spotkanie z Ukrainą" 2022
Razem z Ukrainą 2022 - koncert
Lubelska Akcja Charytatywna 2019
Positive Impact
Power Planet
Fitness Day 2022
Biznes Forum
Corocznie na spotkaniu wigilijnym wspieramy Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej - na zdjęciu z Panią Prezes jest Dyrektor tego ośrodka Pan Marian Podsiadły
Wizyta LKB w przedszkolu razem z Ambasadorem Angoli w Polsce