SENAT STOWARZYSZENIA LKB

pani prezes
Robert Bronisz 3
Marcin Turkiewicz 2
Prezes Woźniak
Sylwia Międlar
Adam Włodarczyk 3

Agnieszka

Gąsior-Mazur

Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu

Robert Bronisz

ABM Greinffenberger Sp. z o. o.

Marcin Turkiewicz

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

Jacek Woźniak

Elmax Sp. z o. o.

Sylwia Międlar

Rapa Sp. z o. o.

Adam Włodarczyk

Przewodniczący Rady Programowej LKB

Komisja Rewizyjna LKB:

1. Stefan Czerwiński – Doradca Sp. z o. o. – Przewodniczący
2. Elżbieta Harańczuk – Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
3. Jadwiga Lewczuk – Lewczuk Sp. z o. o.

 

Sąd Koleżeński LKB:
1. Antoni Magdoń – Pekao Bank Polski – Przewodniczący
2. Marek Roszczewski – Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości
3. Robert Rzemieniak
4. Paweł Skrzypek – Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie

 

Władze Stowarzyszenia wybierane są na 4-letnią kadencję przez Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Obecna kadencja trwa od 2019 do 2023 roku.