Partnerstwo

Z LKB możesz rozwinąć swój biznes również dzięki współpracy z naszymi Partnerami. Współpracujemy z samorządami, instytucjami publicznymi w tym z urzędami pracy, placówkami dyplomatycznymi, uczelniami wyższymi oraz organizacjami biznesowymi i klastrami.

Podpisaliśmy listy intensywne o współpracy z uczelniami wyższymi:

Umowy partnerskie z uczelniami w imieniu LKB zawierała Pani Prezes – Agnieszka Gąsior-Mazur.

Zawieranie partnerstwa i umowy o współpracy to działania LKB ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorców, w ich potrzebach rozwojowych, wynikające z działań statutowych LKB.

 

Lubelski Klub Biznesu:

  • reprezentuje swoich członków w kontaktach z władzami lokalnymi, regionalnymi, centralnymi, placówkami dyplomatycznymi, administracją oraz instytucjami działającymi na rzecz biznesu,
  • prowadzi i rozwija dialog między środowiskiem gospodarczym, a przedstawicielami władz i administracji różnych szczebli,
  • podejmuje działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców.
Podpisanie listu intencyjnego o współpracy

z Urzędem Miasta Lublin

Umowę partnerską w imieniu UP w Lublinie podpisał Prorektor

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni

Politechnikę Lubelską podczas zawierania umowy partnerskiej reprezentowała Prorektor prof. dr hab. inż. Anna Halicka
Umowę o współpracy LKB-KUL podpisał rektor ks. prof. Antoni Dębiński w obecności Tomasza Małeckiego- Dyrektora Laboratorium Innowacji KUL oraz Bogdana Łukasika – prezesa Modern Expo, który reprezentował na spotkaniu LKB.