Kooperacja i partnerstwo

Z LKB możesz rozwinąć swój biznes dzięki wspólpracy z naszymi partnerami. 
Współpracujemy z Samorządami oraz Instytucjami.
Podpisaliśmy listy intensywne o współpracy z uczelniami wyższymi:

 

Współpraca z Nauką, Samorządem, Instytucjami Publicznymi pozwala nam dbać o interes przedsiębiorców. Dzięki temu LKB:
  • reprezentuje swoich członków w kontaktach z władzami lokalnymi, regionalnymi, centralnymi, placówkami dyplomatycznymi, administracją oraz instytucjami działającymi na rzecz biznesu
  • prowadzi i rozwija dialog między środowiskiem gospodarczym, a przedstawicielami władz i administracji różnych szczebli
  • prowadzi działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców
Podpisanie listu intencyjnego o współpracy

z Urzędem Miasta Lublin

Umowę partnerską w imieniu UP w Lublinie podpisał Prorektor

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni

Politechnikę Lubelską podczas zawierania umowy partnerskiej reprezentowała Prorektor prof. dr hab. inż. Anna Halicka
Umowę o współpracy LKB-KUL podpisał rektor ks. prof. Antoni Dębiński w obecności Tomasza Małeckiego- Dyrektora Laboratorium Innowacji KUL oraz Bogdana Łukasika - prezesa Modern Expo, który reprezentował na spotkaniu LKB.