KUCZMASZEWSKI-Jozef

Prof. dr hab. inż. Józef KUCZMASZEWSKI

Przewodniczący Rady Programowej Lubelskiego klubu Biznesu

Naukowiec. Profesor nauk technicznych w Politechnice Lubelskiej. Osoba niezwykle kompetentna, energiczna, kierująca się w działaniach zasadami logiki, przykładająca wielką wagę do wieloaspektowego widzenia świata. Postrzegany jako inżynier o zacięciu humanistycznym. Pochodzi z Zamojszczyzny. Urodził się 23 września 1951 roku. Szkołę średnią ukończył w Tomaszowie Lubelskim. Następnie rozpoczął studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie. W 1981 roku obronił doktorat. W 1996 roku uzyskał na Politechnice Poznańskiej stopień naukowy doktora habilitowanego.

W 2007 roku został profesorem nauk technicznych. Przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora Politechniki Lubelskiej. Aktualnie kieruje Katedrą Podstaw Inżynierii Produkcji. Jest członkiem Prezydium Komitetu Inżynierii produkcji PAN, Członkiem Komisji Budowy Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa Oddziału PAN w Lublinie, Członkiem Rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Członek Rady Fundacji Rektorów Polskich. Specjalizuje się w technologii budowy maszyn, a zwłaszcza w technologii obróbki nowej generacji materiałów oraz konstrukcji i technologii klejowych połączeń metali. Uczestniczy m.in. w dużym europejskim projekcie związanym z klastrem „Dolina Lotnicza”. Początkowo myślał o pracy w przemyśle. Do kariery naukowej namówił go promotor pracy dyplomowej. Józef Kuczmaszewski zawsze był ciekawy świata, przemian dokonujących się w tym świecie, także w sferze materialnej. W pracy zawodowej stara się mieć dobre kontakty z młodzieżą, którą lubi i szanuje. Dydaktykę traktuje nie jako część obowiązków, lecz jako element misji wewnętrznej i publicznej na rzecz edukacji. Praca w charakterze nauczyciela akademickiego przynosi mu wiele satysfakcji. Opublikował ponad 140 prac naukowych, posiada kilka patentów, kierował wieloma pracami badawczymi, wypromował około 150 inżynierów i magistrów inżynierów.

 

Profesor Kuczmaszewski widzi potrzebę jakościowo nowych związków nauki z biznesem. Myśli tu głównie o tzw. uniwersytecie trzeciej generacji. Jest to uniwersytet, który powinien ściślej definiować w swojej strategii potrzeby gospodarcze danego regionu i typ uczelni, która powinna orientować się – w większym niż dotąd stopniu – na najszerzej rozumiane innowacje i komercjalizację wiedzy, nie zapominając jednocześnie o uniwersyteckiej tradycji. Za ważne w biznesie profesor uważa osiągnięcie sukcesu jako efektu innowacji, przedsiębiorczości, dojrzałej kultury organizacji i zarządzania. Osiągnięcie sukcesu musi opierać się w dzisiejszym świecie na podstawach wywodzących się ze sfery nauki. Polskie firmy wyczerpały już proste rezerwy zwiększania produktywności, polegające na przekształceniach wewnętrznych i prostych zabiegach zwiększających efektywność. W pewnym momencie dochodzi się do etapu, kiedy liczy się mądra prognoza na przyszłość, racjonalne definiowanie potrzeb i szybka reakcja na nowe oczekiwania w zakresie produkcji czy usług. Przedsiębiorstwo musi orientować się na innowacje, na nieustanne zmiany, które pozwolą mu znaleźć się w grze rynkowej na pozycji nie gorszej niż inni. Dzisiaj nie da się tego robić bez dobrego współdziałania ze sferą nauki. Z kolei sfera nauki musi nauczyć się wychodzić z tradycji, która nie sprzyjała współpracy z biznesem. Uczelnie utraciły monopol na produkcję i dystrybucję informacji. Światem rządzi dziś „filozofia sieci”. Jest to konieczność cywilizacyjna. Biznes musi z kolei otworzyć dla uczelni dostęp do nowoczesnych technologii dla potrzeb kształcenia późniejszych absolwentów. Często przedsiębiorcy narzekają, że absolwenci po ukończeniu studiów nie są w dostatecznym stopniu przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie, że trzeba w nich dodatkowo inwestować. Bez współpracy we wspomnianym zakresie, taka sytuacja nie ulegnie zmianie. Zmiany technologiczne zachodzą bowiem bardzo szybko. Żadnej uczelni w świecie nie stać na tak dynamiczną zmianę wyposażenia dla potrzeb edukacji. Przedsiębiorcy powinni włączać się aktywnie w proces edukacyjny poprzez dobrze zorganizowane praktyki, granty, stypendia, zamawianie określonych specjalności w kształceniu, oczywiście także badań. Jest to cała sfera czekająca u nas na zagospodarowanie. Profesor zawsze uważał, że współpraca z przedsiębiorcami jest ważnym elementem w kanonie powinności pracownika uczelni technicznej. Zawsze starał się widzieć w obszarach swojej aktywności potrzeby przedsiębiorcy. Dlatego, m.in. przyjął propozycję społecznego udziału w pracach Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu.

 

W wolnych chwilach profesor Kuczmaszewski lubi odwiedzać filharmonię, także lubelskie teatry, ma sentyment do dobrych tradycji kultury studenckiej. Uważa, że kształtowanie potrzeb w sferze kultury w nowoczesnym społeczeństwie, sprzyja odwadze myślenia, poszukiwaniu nowych rozwiązań, przyjmowaniu zmian i mobilności jako nieodłącznych cech obecnych standardów naszego życia. To sprzyja kształtowaniu postaw potrzebnych także nowoczesnemu przedsiębiorcy. Dużo czyta. Raz w roku wraz z żoną starają się wyjechać na ciekawą wycieczkę. W miarę możliwości uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. Fascynuje go przyroda, którą podgląda na swojej letniej działce nad jeziorem. Lubi także filmy o tej tematyce. Żonaty. Dwójka dzieci – syn i córka. Wnuczki Katarzyna i Urszula.

Przejdź do listy klubowiczów

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g

Bez tytułu

 

 

 

egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  

Bez tytułu

telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      

Bez tytułu

mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski

Bez tytułu

fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze

Bez tytułu

bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare

Bez tytułu

ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 

Bez tytułu

  FRL_grey          pekao k      

Bez tytułu

Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    

Bez tytułu

  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 

Bez tytułu

    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g

Bez tytułu

energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray

Bez tytułu

vena1 Rsz geomax1 grand1  

Bez tytułu

bps-logo-gray
 
 

Bez tytułu

  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

Bez tytułu


 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor

Bez tytułu

Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray

Bez tytułu

mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1

Bez tytułu

proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

Bez tytułu

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra

Bez tytułu

cewar1 Wepa logo 2 wepa 

Bez tytułu

transip-gray instad-gray mon  luvi-gray

Bez tytułu

    AE LOGO 

Bez tytułu

logo-telkam PBF logo-krystian-gray

Bez tytułu

lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1

Bez tytułu

tw extra macrlogic sa millennium_gray  

Bez tytułu

EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy

Bez tytułu

ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1

Bez tytułu

korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   

Bez tytułu

 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ

Bez tytułu

      cukiernia-staropolska g     

Bez tytułu

fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g

Bez tytułu

kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy

Bez tytułu

lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 

Bez tytułu

perla g porta g roltex g  logo 1  

Bez tytułu

  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ

Bez tytułu