Startupy i Mentoring

Od 2019r w LKB działa Akademia Mentora. Jest to autorski program Stowarzyszenia.

Akademia Mentora LKB (AM) to program, który jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mentoringiem, dostarcza wiedzy na temat tej metody, jej uwarunkowań, a także przygotowuje do pełnienia roli mentora.

Program powstał aby przygotować doświadczonych, świadomych przedsiębiorców we wspieraniu ambitnych osób w kształtowaniu kariery zawodowej, rozwijaniu samoświadomości, a także aby pomagać im w ciągłym zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych. Mentor to doświadczony w biznesie lider, zaś Mentee to osoba świadoma swoich celów zawodowych, która aspiruje do objęcia stanowisk zarządczych oraz do bycia formalnym liderem w swojej organizacji. Relacja Mentor-Mentee powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, akceptacji różnic, szacunku oraz otwartości i szczerości.

 

Z sukcesem prowadzimy obecnie IV edycję Akademii Mentora, a w planach mamy już V edycję!

Mentorzy i Mentee
Kick-off I edycji,

czyli spotkanie Mentorów i Mentee podczas którego następuje dobór par mentoringowych

Proces mentoringowy składa się z około 6 spotkań, podczas których Mentee pracuje z pomocą Mentora nad swoim celem.

Cel określany jest przez Mentee na pierwszym spotkaniu wg modelu SMART.

Mentor do doświadczony przedsiębiorca, który dzięki swojemu doświadczeniu w biznesie (wsparty o konkretne narzędzia mentoringowe) wspiera Mentee w jego drodze.

 • nabycie wiedzy o mentoringu;
 • rozwój osobisty, możliwość rozszerzenia perspektyw;
 • rozwinięcie umiejętności z zakresu prowadzenia mentoriali;
 • budowania procesu mentorskiego;
 • poznanie narzędzi i modeli stosowanych w sesjach mentoringowych oraz sposobów ich wdrażania;
 • wzmocnienie postaw cechujących dobrych mentorów: samoświadomości, uważności, koncentracji na potrzebach klienta, przejrzystej komunikacji, szacunku dla wartości;
 • zidentyfikowanie ryzyka związanego z procesem wdrażania mentoringu i poznanie sposobów reakcji na nie;
 • omówienie najczęstszych błędów w procesie wdrażania kultury mentoringowej w organizacji;
 • zaplanowanie wdrożenia programu mentorskiego w swojej organizacji;
 • refleksja i satysfakcja z faktu pomagania innym w rozwoju i podnoszeniu ich samoświadomości;
 • radość z możliwości szczerego dzielenia się własnymi doświadczeniami w rozwijaniu własnej ścieżki kariery z Mentee;
 • możliwość spojrzenia na kwestie biznesowe z innej perspektywy.
 • doskonalenie umiejętności zawodowych i przywódczych;
 • bardziej świadoma i usystematyzowana realizacja celów zawodowych;
 • możliwość stałej konfrontacji i analizy własnych pomysłów;
 • analiza możliwości zawodowych w odniesieniu do osobistego systemu wartości i celów życiowych;
 • otrzymanie wsparcia i zrozumienia, bycie wysłuchanym;
 • Mentor dzielący się własnym doświadczeniem i umiejętnościami zarządczymi;
 • nauka łączenia życia zawodowego z prywatnym;
 • ustrukturyzowanie procesu planowania ścieżki kariery;
 • zwiększenie świadomości własnego potencjału i rozwój talentów;
 • budowanie sieci kontaktów.

Mentorzy w Akademii Mentora to osoby będące: 

 • właścicielami firm, którzy chcą wprowadzić mentoring do własnych organizacji oraz wspierać się wzajemnie w społeczności przedsiębiorców;
 • doświadczonymi w biznesie trenerami, którzy chcą stać się mentorami dla organizacji zewnętrznych;
 • przedsiębiorcami, którzy chcą być gotowi do roli Mentora i potrzebują doskonalić kompetencje osobiste i poznać proces mentoringu.
 • przedstawienie założeń, celu i procesu mentoringu;
 • określenie roli mentora oraz mentee w procesie mentoringu;
 • rozpoznanie pożądanego profilu kompetencyjnego mentora;
 • określenie potrzeb mentee;
 • określenie tajników mentorskiej skuteczności;
 • narzędzia coachingowe w mentoringu;
 • konflikty w relacji mentorskiej i sposoby radzenia sobie z nimi;
 • postawy wspierające mentoring;
 • dobre praktyki mentorskie, poznanie doświadczeń praktykujących mentorów biznesu.

 

Po kursie szkoleniowym konieczna jest praktyka mentoringowa i kontakt z mentee. Będzie się ona odbywać zarówno
w organizacjach, w których pracują mentorzy jak również z mentee spoza organizacji mentora. Lubelski Klub Biznesu dołoży wszelkich starań aby zapewnienć kooperację na linii mentor-mentee (w rozumieniu mentee jako start-up, młodego przedsiębiorcy czy osoby aspirującej na stanowiska zarządcze).

Start-upy poddane zostaną wstępnej weryfikacji. Do kontaktu z mentorem rekomendowane będą tylko te, które wykazują się potencjałem i realną szansą odniesienia rynkowego sukcesu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które pokazują przebieg Akademii Mentora: