KLUB MENTORA

Klub Mentora LKB (KM) powstał w odpowiedzi na chęć dalszego rozwoju doświadczonych mentorów. Jest to program mający na celu wspieranie ich w doskonaleniu swojej profesji poprzez poszerzanie umiejętności i kompetencji oraz odkrywanie nowych możliwości. Klub Mentora to społeczność zrzeszającą specjalistów ukierunkowanych na wparcie w rozwoju mniej doświadczonych osób. Jest to miejsce skupiające ludzi zaangażowanych, pełnych pasji i chęci samodoskonalenia, jednak przede wszystkim osób samoświadomych i gotowych do działania.

 

Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu dostrzega potrzebę otwierania się na młodych przedsiębiorców i liderów w organizacjach oraz inwestowania w ich rozwój. Wpisuje się to w strategię i założenia LKB . Pragniemy promować i rozwijać mentorów, którzy będą dzielić się wiedzą oraz ogromnym doświadczeniem z młodymi i niedoświadczonymi przedsiębiorcami, a także menadżerami czy liderami, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. W ten sposób zamierzamy wspierać młodsze pokolenia będące przyszłością polskiej przedsiębiorczości i innowacji.  

 

W ramach projektu mentorzy będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mentoringu, podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i osiągnięciami, poznać nowe narzędzia mentoringowe, a także nabyć nowe umiejętności podczas wielu warsztatów, szkoleń i sesji. Zajęcia będą prowadzone w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Ponadto KM jest miejscem, w którym mentorzy będą mogli dzielić się między sobą casemi, inspirować się od bardziej doświadczonych kolegów oraz poszerzać sieć kontaktów.