Konferencje – LKB

Konferencje, szkolenia 

W Lubelskim Klubie Biznesu stawiamy na podnoszenie kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Nadrzędnym celem organizowanych przez nas szkoleń i konferencji jest wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami. 

Zgodnie z tą zasadą w LKB działa:

  • Akademia Przywództwa 
  • Akademia Mentora
  • Akademia LEAN 
  • Akademia HRu

 

 

Do głównych konferencji cyklicznych, LKB należą:

· Forum Eksport – Import- Kooperacja to kolejne z wydarzeń odnoszące się do promocji wymiany międzypaństwowej, podczas którego eksperci danych rynków i zagadnień dzielą się swoją wiedzą z przedsiębiorcami.

· Media – Marketing – Marka to konferencja poruszająca takie zagadnienia jak: PR, personal branding, event marketing, social media czy szeroko rozumiana branża IT. Jej celem jest dyskusja nad nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz omówienie metod dotarcia do Konsumenta 2.0.

· Forum Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – zwrócenie uwagi na zagadnienia okołobiznesowe, istotę odpowiedzialności społecznej, ekologicznej, charytatywnej, pokazanie dobrych praktyk w zakresie CSR. Forum to również miejsce do dyskusji na temat pozapłacowych czynników motywowania pracowników oraz zapewnienia im optymalnej ścieżki kariery i budowania kompetencji.

· Forum Ekologiczne – najnowsze eko-trendy, programy dostępne dla przedsiębiorców umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych na rozwiązania ekologiczne, prezentacja dobrych praktyk. Tematyka Forum porusza także kwestie zdrowia i kondycji człowieka.

 

· Positive Impact – forum inspiracji – tematy związane z prezentacją dobrych praktyk biznesowych, case study przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces. Celem wydarzenia jest inspirowanie młodych przedsiębiorców do osiągania sukcesów.