Konferencje 

W Lubelskim Klubie Biznesu stawiamy na podnoszenie kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Nadrzędnym celem organizowanych przez nas szkoleń i konferencji jest wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami.

 

Do głównych konferencji cyklicznych, LKB należą:

  • Biznes Forum polega na  podsumowaniu działań podjętych przez przedstawicieli władz rządowych, regionalnych, parlamentarzystów ziemi lubelskiej oraz samych przedsiębiorców na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej, a także omówieniu sytuacji gospodarczej regionu lubelskiego.
  • Forum Eksport – Import- Kooperacja to kolejne z wydarzeń odnoszące się do promocji wymiany międzypaństwowej, podczas którego eksperci danych rynków i zagadnień dzielą się swoją wiedzą z przedsiębiorcami.
  • Media – Marketing – Marka to konferencja poruszająca takie zagadnienia jak: PR, personal branding, event marketing, social media czy szeroko rozumiana branża IT. Jej celem jest dyskusja nad nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz omówienie metod dotarcia do Konsumenta 2.0.
  • Forum Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – zwrócenie uwagi na zagadnienia okołobiznesowe, istotę odpowiedzialności społecznej, ekologicznej, charytatywnej, pokazanie dobrych praktyk w zakresie CSR. Forum to również miejsce do dyskusji na temat pozapłacowych czynników motywowania pracowników oraz zapewnienia im optymalnej ścieżki kariery i budowania kompetencji.
  • Forum Ekologiczne – najnowsze eko-trendy, programy dostępne dla przedsiębiorców umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych na rozwiązania ekologiczne, prezentacja dobrych praktyk. Tematyka Forum porusza także kwestie zdrowia i kondycji człowieka.
  • Positive Impact – forum inspiracji – tematy związane z prezentacją dobrych praktyk biznesowych, case study przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces. Celem wydarzenia jest inspirowanie młodych przedsiębiorców do osiągania sukcesów.