17 września odbyło się II Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które zgromadziło 125 przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji, samorządów i osób zainteresowanych tym, jak prowadzić biznes zyskownie, ale też odpowiedzialnie. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Lubelski Klubu Biznesu.

Spotkanie stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń i inspiracji. CSR to kooperacja świadomego biznesu z otoczeniem, środowiskiem, interesariuszami, wśród których są również, albo przede wszystkim, pracownicy. To bez nich żaden biznes nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. W każdej organizacji, w dużej korporacji czy małej firmie rodzinnej, cele biznesowe osiągane są poprzez pracę i zaangażowanie pracowników.

O tym jak ważny jest CSR mówi Robert Bronisz, Wiceprezes LKB i Dyrektor ABM Greiffenberger Polska: „CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jest zaszyta w DNA Spółki ABM Greiffenberger. To, że nasza firma rozwija się zawdzięczamy przede wszystkim naszym wszystkim pracownikom. Ponieważ uważamy naszą społeczność ABM za najwyższe dobro, inwestujemy w nią naszą energię, czas i pieniądze. Przekazujemy naszym współpracownikom bardzo dużo decyzyjności, oraz możliwość wpływania na ich stanowisko pracy. Szkolimy się w naszej akademii lean, wspieramy naukę języków obcych, czy dokształcanie na studiach. Równość w traktowaniu to nasz najważniejszy priorytet. Ustalone są jasne ścieżki karier i wymogi jakie należy spełnić by awansować w organizacji na poszczególne stanowiska. Z pracownikami konsultujemy wszystkie ważne zmiany w organizacji czy przeznaczenie pieniędzy z budżetu socjalnego. Przed rodziną ABM coraz to nowe wyzwania, ale zawsze w tym bezwzględnym świecie biznesu, nasza Spółka pamięta o tym, że jej rozwój firmy zagwarantowany jest jedynie poprzez rozwój swoich pracowników.”

Podczas Forum zostały poruszone tematy dotyczące budowania strategii przedsiębiorstwa opartej na odpowiedzialnym biznesie, czy kształtowania przewagi konkurencyjnej poprzez edukację i podnoszenie kwalifikacji. Zastanawialiśmy się nad szczęściem pracowników i jego wpływie na wydajność pracy. Nie mogliśmy wspomnieć o tak ważnych kwestiach jak ochrona danych osobowych czy coaching w kontekście wsparcia pracowników i rozwoju biznesu. Pokazaliśmy również alternatywne metody rozwiazywania sporów przy pomocy mediacji.

Bezcennym punktem Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu był panel dyskusyjny poświęcony dobrym praktykom. Swoje działania w obszarze CSR przedstawiali przedstawiciele Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., Grupy Raben oraz Programu Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka, od których usłyszeliśmy wiele rad i inspiracji.

Agata Koszarna, Kierownik Działu CSR i Zrównoważonego Rozwoju LW Bogdanka, mówiła: „LW Bogdanka promuje i wdraża koncepcję zamkniętego obiegu gospodarki, stale poszukując nowych możliwości wykorzystania produktów traktowanych dotychczas jako odpady. Dbałość o kwestie pracownicze: ich bezpieczeństwo, rozwój talentów czy umiejętności związane z komunikacją realizujemy poprzez programy liderskie, liczne akcje profilaktyczne oraz promowanie probezpiecznych postaw, zarówno w pracy, jak i poza nią. Mamy świadomość, że nasza działalność może stymulować rozwój regionu, dlatego angażujemy się w liczne inicjatywy edukacyjne czy promujące CSR - takie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie jesteśmy od pierwszej edycji by dzielić się dobrymi praktykami, podpowiadać czy dyskutować o tym, jak lubelskie firmy mogą rozpocząć swoje strategiczne zarządzanie społeczną odpowiedzialnością. To dla nas ważna inicjatywa, której mocno kibicujemy.”

Katarzyna Ostojska, Marketing Manager, Raben Logistics Polska opowiadała natomiast jak szeroki wachlarz działań CSR może funkcjonować w firmach logistycznych: „Grupa Raben, w ramach swojej strategii CSR od wielu lat podejmuje działania związane ze społeczną odpowiedzialności biznesu, a od 2019 roku jest także partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do CSR-owych przedsięwzięć należą m.in.: prowadzenie sesji dialogowych, współpraca z Bankami Żywności i kampania „Transport jest potrzebny”, program dla klientów „E-faktura = wyższa kultura”, związana z sadzeniem drzew, akcja wolontariatu pracowniczego „Wykaż się inicjatywą”, Tydzień Zdrowia, konkurs dla operatorów wózków widłowych „Tańczący z paletami”, podnoszący świadomość kwestii BHP, czy uruchomienie otwartej interaktywnej platformy edukacyjnej www.niebadzdziki.pl dot. bezpieczeństwie na drodze.”

Bardzo emocjonalnym wystąpieniem była prelekcja wiceprezes zarządu Fundacji Ronalda McDonalda, p. Katarzyny Nowakowskiej, która opowiedziała o działaniach Fundacji
i konieczności pomagania. „Pomaganie to nie wybór – to przywilej i obowiązek” – mówiła p. Nowakowska.

Osobny blok tematyczny poświęcony został mentoringowi i startupom. Takie połączenie istotne jest z punktu widzenia przyszłych działań Lubelskiego Klubu Biznesu. Podczas Forum został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Lubelskim Klubem Biznesu a Urzędem Miasta Lublin, gdzie wśród obszarów współpracy wymienia się poligony innowacyjności, profesjonalny mentoring startupów czy doradztwo dla początkujących przedsiębiorców. List intencyjny stanowi podłoże do utworzenia Akademii Mentora, która stanowi jeden z celów LKB.

Na Forum została przyznana nominacja dla prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa, rektora Uniwersytetu Medycznego, do Rady Naukowej Europejskiego Klubu Biznesu. Nominację wręczył Przewodniczący tejże Rady, prof. Antoni Stasch, Rektor Europejskiej Akademii Technologii i Zarządzania.

Serdecznie dziękujemy partnerom II Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, do których należą: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., ABM Greiffenberger Polska, Instytut Badań Edukacyjnych (koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji) oraz Program Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Podziękowania kierujemy też do Izby Coachingu oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu za przyznane patronaty. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: portal odpowiedzialnybiznes.pl, TVP3 Lublin, Radio Lublin S.A., Dziennik Wschodni, lubelska.tv, Tygodnik Nowy Tydzień, Magazyn LAJF, Awangarda Lubelska.

Pomimo wielu prelegentów, wielu punktów widzenia, pomimo dyskusji i rozmów kuluarowych pytania o to, jak coraz lepiej realizować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu pozostają otwarte, a kolejnych odpowiedzi poszukamy może na III edycji Forum?

 

Sylwia Kuś
Manager ds. Rozwoju
Lubelski Klub Biznesu

DSC 2866

DSC 2867

DSC 3156

DSC 3162

DSC 3019

DSC 3186

DSC 2835

DSC 2858

DSC 2870

DSC 2880

DSC 2892

DSC 2915

DSC 2778

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g

Bez tytułu

 

 

 

egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  

Bez tytułu

telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      

Bez tytułu

mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski

Bez tytułu

fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze

Bez tytułu

bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare

Bez tytułu

ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 

Bez tytułu

  FRL_grey          pekao k      

Bez tytułu

Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    

Bez tytułu

  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 

Bez tytułu

    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g

Bez tytułu

energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray

Bez tytułu

vena1 Rsz geomax1 grand1  

Bez tytułu

bps-logo-gray
 
 

Bez tytułu

  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

Bez tytułu


 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor

Bez tytułu

Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray

Bez tytułu

mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1

Bez tytułu

proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

Bez tytułu

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra

Bez tytułu

cewar1 Wepa logo 2 wepa 

Bez tytułu

transip-gray instad-gray mon  luvi-gray

Bez tytułu

    AE LOGO 

Bez tytułu

logo-telkam PBF logo-krystian-gray

Bez tytułu

lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1

Bez tytułu

tw extra macrlogic sa millennium_gray  

Bez tytułu

EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy

Bez tytułu

ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1

Bez tytułu

korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   

Bez tytułu

 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ

Bez tytułu

      cukiernia-staropolska g     

Bez tytułu

fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g

Bez tytułu

kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy

Bez tytułu

lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 

Bez tytułu

perla g porta g roltex g  logo 1  

Bez tytułu

  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ

Bez tytułu