Za nami kolejna edycja Programu Promocji Firm i Gmin Business Excellence.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy naszym laureatom i wyróznionym! 

Dziękujemy również partnerom i sponsorom, ktorzy współtworzyli z nami to wydarzenie.

Skarbiec logo color RGB

Skarbiec TFI – platynowy sponsor

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Licencjonowana instytucja finansowa, zarządzająca funduszami inwestycyjnymi i portfelami. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Skarbiec TFI jako pierwszy wprowadził na rynek kilkanaście innowacji produktowych - w tym pierwszy fundusz parasolowy, pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty czy pierwszy fundusz rynku pieniężnego. Misją Towarzystwa jest wniesienie znacznego wkładu w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału – poprzez świadczenie usług na wysokim poziomie, oferując innowacyjne produkty.

Filozofia inwestycyjna Towarzystwa zakłada aktywne i zdyscyplinowane zarządzanie portfelami funduszy oraz aktywami Klientów w ramach usługi asset management, według ściśle określonych reguł. Innowacyjne podejście Skarbca TFI do zmieniających się trendów rynkowych pozwala Towarzystwu dotrzeć do szerokich grup Inwestorów.

Notowany na Giełdzie papierów Wartościowych od 2014r.

W 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym najlepszym TFI roku, otrzymało statuetkę "Byka i Niedźwiedzia" przyznawaną przez Gazetę Parkiet.  Najlepszy fundusz TFI wg Rankingu Funduszy Analiz w maju 2019r.

Skarbiec TFI zaprasza do współpracy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

 PKO BP mniejsze

PKO Bank Polski – złoty sponsor

PKO Bank Polski od 100 lat swojej obecności na rynku finansowym odgrywa ważną rolę w polskiej gospodarce i historii.

Jest niekwestionowanym liderem krajowego sektora bankowego.

Od lat dynamicznie zwiększa efektywność inwestycyjną, rozwija innowacyjność produktów i usług, umacnia pozycję na rynku polskim i zaznacza obecność na arenie międzynarodowej.

Świadczy usługi bankowe z korzyścią dla milionów Polaków oraz wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw i samorządów, co bezpośrednio wpływa na wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego.

Aktywnie uczestniczy w istotnych dla Polski projektach inwestycyjnych i cywilizacyjnych.

Szuka rozwiązań, które pomagają wykorzystywać ogromny potencjał naszego kraju i odpowiadają na stojące przed Polską wyzwania rozwojowe.

 BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego – złoty sponsor

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.

Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

Bank odgrywa znaczącą rolę, wraz z innymi instytucjami rozwoju, w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku, która jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w średnio- i długofalowej polityce gospodarczej.

BGK ma za sobą wspaniałą historię wielkich osiągnięć dla Polski, które traktuje jako inspirację dla swoich działań, ale patrzy w przyszłość, bo tam będą widoczne efekty dzisiejszej pracy. Bank codziennie pracuje na rzecz przyszłości Polski i kolejnych pokoleń

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ