Zapraszamy do zapoznania się z listem Przewodniczącego Rady Programowej, dra Adama Włodarczyka.

wykadrowane

Szanowni Państwo,

Członkowie Lubelskiego Klubu Biznesu,

Członkowie Rady Programowej LKB,

Mam wielką przyjemność poinformować, iż w dniu 11.03.2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, której obradom przewodniczyłem. Na wstępie chciałbym wyrazić ogromną satysfakcję z obdarzenia mnie zaufaniem i powierzenia mi zaszczytnej roli współkreowania pracami Rady. Liczę na dobrą i efektywną współpracę z członkami Rady oraz na Wasze wsparcie w realizacji inicjatyw służących poszerzaniu oddziaływania LKB na szeroko rozumiane środowisko biznesowe, nie tylko w regionie. Zakładam, że ze będziemy kontynuować efektywną współpracę Rady z innymi organami statutowymi Stowarzyszenia.

Chciałbym poinformować, że w ostatnich dniach powiększyło się grono członków Rady. Zapraszam przedsiębiorców do współpracy, gotowych aktywnie uczestniczyć w realizacji misji Klubu oraz wzmacnianiu wypracowanej przez niego pozycji regionalnego lidera we wspieraniu podmiotów gospodarczych.

Przed Klubem obecnie, podobnie jak wcześniej, stają nowe wyzwania, ale także nowe perspektywy i możliwości rozwojowe. Problematyka związana z kierunkami rozwoju i wyzwaniami stojącymi przed LKB była przedmiotem obrad Rady. Dyskusję nad perspektywami i kierunkami rozwoju Klubu poprzedziła prezentacja obecnie aktualizowanej strategii, potrzeb w zakresie wsparcia startup’ów, komercjalizacji wiedzy oraz planowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego, w tym w szczególności kształcenia dualnego.

W opinii Rady działania Klubu powinny w dalszym ciągu koncentrować na wzmacnianiu roli oraz prestiżu (marki) Klubu w regionie i kraju. Służyć temu powinna kontynuacja inicjatyw, które mogą zostać uznane za wypracowane dotychczas „dobre praktyki”, ale także podejmowanie inicjatyw wychodzących naprzeciw nowym wyzwaniom.

Rada podzieliła opinię Senatu związaną z propozycjami planowanych działań zmierzających do aktywnego „otwarcia się” Klubu na nowe „młode” przedsiębiorstwa, wykorzystania kapitału intelektualnego, doświadczenia i kompetencji członków Klubu we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz współkreowania rynku pracy.

Ponadto Rada zarekomendowała do realizacji następujące propozycje zgłoszone podczas posiedzenia:

- włączenie Klubu w proces tworzenia regionalnych dokumentów strategicznych, w szczególności w sferze gospodarki, przedsiębiorczości, innowacji i edukacji,

- utworzenie zespołów problemowych w ramach Rady Programowej,

- intensyfikację działań na rzecz integracji środowiska biznesu i nauki.

Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się podnieść poziom innowacyjność regionalnej gospodarki oraz kreować przyjazne dla przedsiębiorców środowisko poprzez aktywne uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych przez Klub ale także liczę na propozycje takich inicjatyw od Państwa.

Z wyrazami szacunku

dr Adam Włodarczyk

Przewodniczący

Rady Programowej LKB

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ