13-tego lutego w Hotelu Hampton by Hilton odbyło się Śniadanie Biznesowe. Wzięło w nim udział blisko 40-tu przedsiębiorców. Po rozmowach na temat sytuacji makroekonomicznej i jej prognozach, przyszła pora na dyskusje na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jak się okazuje, temat ten budzi wiele pytań i wątpliwości, a na wszystkie z nich odpowiadali eksperci SKARBIEC TFI – Dyrektor Departamentu Klienta Prestiżowego Maciej Jankowski oraz główny strateg Skarbiec TFI zarządzający funduszami dłużnymi Grzegorz Zatryb.

Eksperci Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec TFI, omówili tematy:

1.Sytuacja makroekonomiczna w roku 2019 i jej wpływ na gospodarkę Polski. Nadzieje i zagrożenia.

2.Zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych w świetle Ustawy z dn. 4.10.2018

·Obowiązki pracodawcy w ramach prowadzenia PPK. Sankcje prawne za brak przystąpienia w terminie.

·Rola Związków Zawodowych/ Rady Pracowników.

·Harmonogram wprowadzania PPK w przedsiębiorstwie.

·Małe i średnie firmy – przygotowanie do zmian.

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Licencjonowana instytucja finansowa, zarządzająca funduszami inwestycyjnymi i portfelami. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Skarbiec TFI jako pierwszy wprowadził na rynek kilkanaście innowacji produktowych - w tym pierwszy fundusz parasolowy, pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty czy pierwszy fundusz rynku pieniężnego. Misją Towarzystwa jest wniesienie znacznego wkładu w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału – poprzez świadczenie usług na wysokim poziomie, oferując innowacyjne produkty. Filozofia inwestycyjna Towarzystwa zakłada aktywne i zdyscyplinowane zarządzanie portfelami funduszy oraz aktywami Klientów w ramach usługi asset management, według ściśle określonych reguł. Innowacyjne podejście Skarbca TFI do zmieniających się trendów rynkowych pozwala Towarzystwu dotrzeć do szerokich grup Inwestorów.

Notowany na Giełdzie papierów Wartościowych od 2014r.

W 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym najlepszym TFI roku, otrzymało statuetkę "Byka i Niedźwiedzia" przyznawaną przez Gazetę Parkiet.

DSC 4063

DSC 4072

DSC 4075

DSC 4089

DSC 4092

DSC 4129

DSC 4146

DSC 4165

DSC 4166

DSC 4189

DSC 4195

DSC 4197

DSC 4200

 

 

 

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ