Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczęło bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.


I. Administrator danych osobowych


Lubelski Klub Biznesu Stowarzyszenie, z siedzibą w Lublinie przy ul Plac Litewski 2, 20-080 Lublin, jest Administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nim skontaktować e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą tradycyjną kierowaną na powyższy adres.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania zależnie od sposobu pozyskania danych

• w celu złożenia deklaracji członkowskiej, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• w celu zawarcia umowy współpracy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy współpracy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); ·

• w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  na podstawie obowiązku z  ustawy Prawo o stowarzyszeniach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu realizacji komercyjnych szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych, wydawania publikacji, realizacji programów telewizyjnych  - na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• w celach analitycznych, takich jak m.in.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat oraz Twojego zainteresowania, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celu ewentualnego ustalenia,  dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu badania satysfakcji członków i klientów oraz określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni)  produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. mailingu informacyjnego, telemarketingu, programów zakupowych, rabatów, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.


III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: 

Podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne, funkcje społeczne, wyróżnienia, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, edukacja i szkolenia, nauczanie akademickie, publikacje, aktualne zatrudnienie, nagrania wideo, wizerunek, nagrania dźwięku.

IV. Odbiorcy danych


Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu: np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe i innym niezależnym odbiorcom, których oferta uzupełnia naszą; partnerom, których oferta uzupełnia naszą lub którzy są partnerami organizowanych przez nas przedsięwzięć; sponsorom organizowanych przez nas przedsięwzięć; członkom Lubelskiego Klubu Biznesu Stowarzyszenie.

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych


Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu złożenia deklaracji członkostwa w Lubelskim Klubie Biznesu Stowarzyszenie przechowujemy przez okres trwania członkostwa oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś;

Twoje  dane pozyskane w celu zawarcia umowy współpracy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia;

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy  przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa:


Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
d) ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
f) prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy członkostwa, umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zadzwoń pod numer: +48 81 534 30 70 lub udaj się do naszej siedziby. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość.


VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 


Podanie przez Ciebie danych jest:

• warunkiem złożenia deklaracji członkostwa,
• wymogiem zawarcia umowy współpracy, 
• dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych:
• możemy odmówić przyjęcia Cię w poczet członków Lubelskiego Klubu Biznesu Stowarzyszenie,
możemy odmówić zawarcia umowy,
• możemy odmówić naszego świadczenia.


IX. Informacja o źródle danych


Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, od firmy będącej członkiem Lubelskiego Klubu Biznesu Stowarzyszenia, jego partnera, a także ze strony internetowej Twojej firmy, Twojego publicznego profilu LinkedIn, Twojego publicznego profilu Facebook oraz z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG oraz innych publicznych źródeł.

 

X. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez przesłanie do Ciebie nowej polityki prywatności za pośrednictwem poczty mail.

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ