LKB_newsZachęcamy do skorzysztania z cyklu szkoleń i doradztwa bezpośredniego mających na celu ukierunkowanie firmy na model zarządzania logistycznego. Projekt "Akademia Logistyki" przewiduje zapoznanie pracowników firmy z modelem zarządzania procesowego, identyfikacją i optymalizacją procesów oraz wykorzystaniem nabytej wiedzy w bieżącej działalności firmy.

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany jest do przedsiębiorstw z grupy małych i średnich (zatrudnienie do 250 osób) produkcyjnych, usługowych i handlowych o profilu ukierunkowanym na działalność procesową i zarządzanie projektami wewnętrznymi.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu szkoleniowo-doradczego wymogiem stawianym firmie jest przeszkolenie co najmniej 30% pracowników zatrudnionych w firmie na umowę o pracę.
Projekt realizowany jest dla wybranej grupy przedsiębiorstw w roku 2013.

Program dydaktyczny.

1. Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie.

a. 25 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe)

I. Kształtowanie i redukcja kosztów w logistycznym łańcuchu dostaw

II. Kształtowanie relacji i projektowanie procesów e przedsiębiorstwie ukierunkowanym na logistyczny model zarządzania

2. Zarządzanie i uczestnictwo w wewnętrznych projektach na poziomie strategicznym i operacyjnym.

a. 25 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe)

I. Metody i techniki zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

II. Zarządzanie jakością w projektach na poziomie strategicznym i operacyjnym. Metodologia i standardy prowadzenia projektów w oparciu o narzędzia informatyczne.

III. Specyfika prowadzenia projektów

3. MS Excel jako skuteczne narzędzie do ewidencji, przetwarzania i analizy kluczowych wskaźników efektywności.

a. 26 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe)

I. Budowa systemu wskaźników efektywności (KPI)

4. Doradztwo związane ze szkoleniami.

a. 20 godzin dydaktycznych w siedzibie firmy

Szkolenia – dostosowane do możliwości czasowych firmy realizowane są w siedzibie firmy LOGNET w Lublinie na ul. Wschodniej. Doradztwo specjalistyczne realizowane jest w siedzibie firmy w czasie ustalonym i obustronnie zatwierdzonym przez prowadzącego.

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione :

- materiały (skrypty) dotyczące poszczególnych bloków tematycznych szkolenia

- wyżywienie podczas szkolenia

- wsparcie merytoryczne w ramach projektu

Udział własny firmy – pomoc de minimis zgodnie z wytycznymi projektu.

 

KONTAKT W/S PROJEKTU

LOGNET SOLUTIONS Sp. z o. o.

ul. Wschodnia 6, 20- 015 Lublin

tel. 81 479 70 67

 

 

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ