Akademia Mentora


Akademia Mentora

To niezwykle ważne, aby w trudnych chwilach mieć możliwość kontaktu z mentorem, doświadczonym przedsiębiorcą, osobą, do której mamy zaufanie, która jest dla nas autorytetem i która poradziła sobie z podobnymi do naszych problemami.

Mentoring to układ win-win, odpowiedzialność za przyszłość własnej organizacji oraz rozwój przedsiębiorczości i innowacji w Polsce, to wpływ na kształtowanie dobrych praktyk wśród młodych przedsiębiorców.

Akademia Mentora LKB (AM) to program, który jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mentoringiem, dostarcza wiedzy na temat tej metody, jej uwarunkowań, a także przygotowuje do pełnienia roli mentora.

Akademia Mentora to program skierowany do tych wszystkich, którzy lubią dzielić się wiedzą i doświadczeniem a chcą robić to efektywniej, dla tych, którzy chcą zostać mentorami dla tych, którzy są zainteresowani wdrożeniem mentoringu w swojej organizacji.

Program powstał, aby przygotować doświadczonych, świadomych przedsiębiorców we wspieraniu ambitnych osób w kształtowaniu kariery zawodowej, rozwijaniu samoświadomości, a także, aby pomagać im w ciągłym zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych. Mentor jest doświadczonym w biznesie liderem, zaś Mentee to osoba świadoma swoich celów zawodowych, która aspiruje do objęcia stanowisk zarządczych oraz do bycia formalnym liderem w swojej organizacji. Relacja Mentor-Mentee powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, akceptacji różnic, szacunku oraz otwartości i szczerości. 

Celem Akademii Mentora jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, a także umiejętności pozwalających na stosowanie mentoringu jako metody wsparcia o zindywidualizowanym, dostosowanym do potrzeb psychologicznych, społecznych i edukacyjnych ucznia charakterze. W ramach AM przekazane zostaną psychologiczne, neuropsychologiczne i socjologiczne podstawy opisujące procesy mentoringu, przykłady praktycznych rozwiązań i projektów. Unikatowym walorem będzie znaczący udział zajęć warsztatowych, rozwijających samoświadomość oraz liczne kompetencje miękkie. Zajęcia są prowadzone w nowoczesnej oraz aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wszyscy wykładowcy AM to osoby z doświadczeniem w zakresie reprezentowanej dyscypliny – psychologii, pedagogiki i pracy socjalnej, ale przede wszystkim wszyscy mają doświadczenie w relacjach mentoringu formalnego lub nieformalnego, są świadomi jego znaczenia dla rozwoju jednostki i bezcennego wsparcia, jakiego dostarcza ten typ relacji.

Rekrutacja Mentee do procesów mentoringowych

Aktualnie trwa rekrutacja Mentee (mentorowanych) do procesów mentoringowych realizowanych w ramach Akademii Mentora LKB. Możesz zgłosić się do programu, uzupełniając formularz zgłoszeniowy oraz wysyłając zgodę na przetwarzanie RODO na adres mailowy lkb@lkb.lublin.pl. Po zapoznaniu się z Waszymi materiałami odezwiemy się jedynie do wybranych kandydatów, których uznamy za gotowych do mentoringu.

Mentoring będzie prowadzony przez 17 Mentorów, praktyków Biznesu z dużym doświadczeniem zawodowym w różnych branżach (produkcyjny, informatyczny, marketingowy, prawny, restauracyjny, finansowy), dydaktyków naukowych (psychologia, lingwistyka) oraz doradców zawodowych.

Spotkanie odbędzie się 25 października 2022 roku o godzinie 17:00 w formule kick-off, na którym będziecie mogli poznać oraz wybrać Mentorów zgodnie ze swoimi ustalonymi celami. Kick-off będzie miał formę online oraz odbywać się będzie na platformie Zoom. Osobom, które otrzymają potwierdzenie ze strony LKB z zakwalifikowaniem się do programu, zostanie przesłany link do zalogowania się na platformę.

Na zgłoszenia czekamy do 21 października 2022 roku.

 

Skorzystaj z szansy rozwoju i zgłoś się do programu! Czekamy na Ciebie!

Power by SEO BoosterPlaneta BeeBeeRelaxWebsite and Brand Building Agency