Spotkanie Ekonomii Społecznej

16 maja 2022 Stowarzyszenie LKB wzięło udział w Spotkaniu Ekonomii Społecznej zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. 
 
Spotkanie dotyczyło współpracy PES z biznesem a jego celem było przybliżenie dobrych praktyk stosowanych w tym obszarze oraz promowanie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.
 
W trwającym kilka godzin wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy wygłosili oraz wysłuchali ciekawych wykładów.
 
Spotkanie otworzyli Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Dyrektor ROPS w Lublinie Małgorzata Romanko.