Ambasadorzy LKB 2021 wybrani

Ambasadorzy LKB 2021

Tym honorowym tytułem w 2021 roku zostali wyróżnieni: 

  • Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 „Za wypracowywanie nowego modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem, inwestycje w kadrę i bazę naukowo-dydaktyczną oraz zaangażowanie  w tworzenie nowej przestrzeni dla kreowania aktywnych postaw probiznesowych wśród studentów i kadry naukowej.”

 

  • Janusz Mojak – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie

 „Za działania na rzecz ruchu spółdzielczego, budowanie silnej marki przedsiębiorstwa regionu i  międzynarodowej wymiany handlowej oraz inwestycje w innowacyjne linie technologiczne oraz projakościowe i zdrowe produkty konsumenckie.”

 

  • Bartosz Świderek – założyciel i wiceprezes Polinowex Sp. z o.o. S.K.A.

„Za wkład w  rozwój polskiej gospodarki, budowanie marki na globalnym rynku  oraz dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu i eksportu szczególnie w branży energetycznej i budowlanej.”