W dniach 18-19 października 2017 roku w Krasnobrodzie i Zamościu odbyło się II Forum Turystyki Medycznej i Prozdrowotnej. Jednym z podstawowych celów konferencji była diagnoza potencjału turystyki medycznej i prozdrowotnej województwa lubelskiego, znalezienie płaszczyzn współpracy pomiędzy podmiotami medycznymi, turystycznymi, samorządowymi oraz debata o budowaniu marek miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych. Na tematy te dyskutowano w gronie wybitnych ekspertów, prelegentów, przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli branży medycznej i turystycznej. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu wspólnie z Partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Miastem Krasnobród, Miastem Zamość i Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie. Gościliśmy blisko 150 uczestników. 

Konferencję otworzyła Pani Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu Agnieszka Gąsior-Mazur, Pan Sebastian Paul - Asystent Polityczny Wojewody Lubelskiego, Pan Arkadiusz Bratkowski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pan Kazimierz Misztal - Burmistrz Miasta Krasnobród. Witając gości, mówili o ogromnym potencjale Lubelszczyzny i Roztocza w obszarze turystyki, w tym również turystyki medycznej. Podkreślili jednak, iż wymaga on  systematycznego wsparcia władz samorządowych oraz zintegrowanych, skoncentrowanych działań promocyjnych i marketingowych.

W pierwszym dniu Forum wzięło udział 100 osób. Prelekcje koncentrowały się wokół trzech zagadnień: region Roztocza a implikacje dla rozwoju turystyki aktywnej oraz turystyki medycznej i prozdrowotnej; specjalizacje oraz modele rozwoju turystyki medycznej i uzdrowiskowej; kreowanie marki turystyki zdrowotnej przez samorządy i uzdrowiska oraz współpraca międzynarodowa.

Region Roztocza charakteryzuje ogromny potencjał w zakresie turystyki medycznej. Wymaga on jednak systematycznego wsparcia oraz zintegrowanych, skoncentrowanych działań promocyjnych i marketingowych. Konieczna jest również analiza turystyki medycznej i prozdrowotnej Roztocza i Lubelszczyzny w kontekście stałego wzrostu ruchu turystycznego na świecie, różnorodności potrzeb klientów, następujących przemian demograficznych, ruchów migracyjnych, malejących kosztów podróżowania, wzrostu świadomości zdrowotnej oraz znacznej poprawy infrastruktury drogowej.

W Forum wzięli udział wybitni przedstawiciele specjalizacji medycznych: prof. zw. dr med. hab. Tomasz Karski –  chirurg ortopeda, kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie w latach 1995 - 2009, obecnie konsultant Sanatorium im. dr Janusza Korczaka w Krasnobrodzie;  dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok – Ordynator Oddziału Kardiologii oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski, Ordynator Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych  Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Gościliśmy również Pana Dyrektora Lubelskiego OW NFZ Karola  Tarkowskiego oraz Pana Marszałka Arkadiusza Bratkowskiego. Gościem honorowym Forum był również Pan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – lek. med. Andrzej Mielcarek.

Pierwszy dzień Forum zakończyło spotkanie networkingowe w krasnobrodzkim Sanatorium.

Drugiego dnia Forum skoncentrowaliśmy się na miejscu Zamościa i Roztocza w perspektywach międzynarodowej współpracy dotyczącej rozwoju sektora turystyki medycznej i prozdrowotnej. Konferencję otworzyła Pani Prezes Agnieszka Gąsior-Mazur  i  Prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk..

Tego dnia skupiliśmy się głównie na aspektach statystycznych oraz potencjalnych kierunkach rozwoju turystyki medycznej. Swoje wystąpienie na temat wpływu demografii na rozwój turystyki zaprezentował Pan  Krzysztof Markowski - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Doktor nauk medycznych Rafał Sapuła - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji omówił potrzeby zdrowotne w zakresie rehabilitacji medycznej i leczenia uzdrowiskowego u osób starszych w kontekście działań administracji państwowej.

Doktor Mariola Kucia-Kręblaś, Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla województwa lubelskiego, Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik poruszyła temat leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej jako ważnego elementu w turystyce medycznej i prozdrowotnej.

Damian Miechowicz  - Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze” przedstawił rolę lokalnych organizacji turystycznych we wspieraniu rozwoju turystyki, w tym turystyki medycznej i prozdrowotnej.

Doktor Tomasz Paklepa, Prezes Fundacji na rzecz Badań i Inicjatyw Społecznych przedstawił profil i preferencje turysty zagranicznego odwiedzającego Lublin na podstawie danych barometru turystycznego miasta Lublin.

Przedstawiciel Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej Mariusz Arent przybliżył modele turystyki medycznej w innych krajach Unii Europejskiej oraz możliwości ich implementacji w Polsce.

Roma Przyłuska - Dyrektor Biura Podróży GALA-Travel omówiła praktyczne aspekty organizacji pobytu turysty zagranicznego.

Dzień zakończony został zwiedzaniem atrakcji turystycznych Zamościa. W programie zwiedzania znalazły się Rynek Wielki z kamienicami, dawny Pałac Zamoyskich, Katedra, dawna Akademia Zamojska, fortyfikacje Twierdzy Zamość, bramy miejskie, Kościół Ojców Franciszkanów, Kościół Ojców Redemptorystów oraz Synagoga.

Od 17 lat Lubelski Klub Biznesu, zgodnie ze swoją misją, konsekwentnie wspiera firmy i rozwój przedsiębiorczości we współpracy ze światem nauki, jednostkami samorządowymi i placówkami dyplomatycznymi.  Zagraniczna turystyka medyczna staje się silnym trendem nie tylko na świecie, ale również w Polsce, przez co związane z nią przedsięwzięcia mogą być wyjątkowe i przełomowe również dla Lubelszczyzny.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w Konferencji, prelegentom za podzielenie się cennymi informacjami i wiedzą, Partnerom i Sponsorom za okazane wsparcie.  Wyrażam nadzieję, że wkład merytoryczny konferencji oraz możliwość nawiązania ciekawych relacji podczas rozmów kuluarowych były cennymi wartościami, dla których warto było spędzić z nami ten czas.

 

fot. Bartłomiej Wójtowicz

 

 dsc9333  

 dsc9365

 dsc9529

 dsc9642 

 dsc9659

 dsc9789 

 
« »
apis1 bigplay1  jsz  EUIC dwranna1 lewczuk1 wspa g
egen-gray elektromeks-gray modern_expo_gray SJ_oferta autopark gray  
telecomm-gray SONET3-gray pgf-cefarm-lublin-gray malinex logo1      
mikrobit logo Full Job  osm1 PPCC-GRAY bergers szstrona marek roszczewski
fotografika1 greenland1 hanesco1 honda1    logo brze
bps-logo-gray   logo_Asprim_grey logo sz kartonex_szare
ilan  inkubator podst pozytyw jpg    Millenium Leasing  YARIX
 
  FRL_grey          pekao k      
Gosciniec-gray   IMPEL-gray roztocze-gray    
  alert-gray Aqua-East-gray   Allia szare 
    stella-gray zeto_gray gospodarstwo rybackie g
energoserwis1 europa1 meblotap_gray factor1 fcrl1
 
rozek-gray
vena1 Rsz geomax1 grand1  
bps-logo-gray
 
 
  ing1 intrograf-logograyscale  bitsream g eac2 

 
uchman1 outdoor1 PGKiMRyki-gray logo_kolor
Bon appetit  waldi1 UPONOR_gray
mostostalpulawy1 progresschem1   inrecto g logobox1
proxim new gray  rapasz spomlek1   k2m

 

zamojska1 campanile1 logo warbo kolor bez biaego intemporis1 fra
cewar1 Wepa logo 2 wepa 
transip-gray instad-gray mon  luvi-gray
    AE LOGO 
logo-telkam PBF logo-krystian-gray
lift_gray pmbros_gray   VF-Concept-gray logoIBB-1
tw extra macrlogic sa millennium_gray  
EKO_TREND_gray POL-INOWEX_gray   treeden_gray Logo LST copy
ceramik_art_gray logokoronana 1  inkubator 1   romedia wersja podstawowa poziom 1
korn_gz_logo_gray korn_sj_logo_gray TZ sign variation A  Logo ABM Polska CMYK 1   
 Exoil  Fino melix g MEDI-SEPT     LED24SZ
      cukiernia-staropolska g     
fundacja-rozwoju-lubelszczyzny g geo g goniec g gorbi g   kabaret-mimika g kam-log g karya g
kk 
 
Konica-Minolta g krowki g  CAR GAZ logo1 copy
lubsad g Andpolsz  materne g mercure g
 
perla g porta g roltex g  logo 1  
  spoldzielczy-bank-piaski g targi-lublin g   tradma g  OSMBSZ